| Forside | Oversigtskort | Historie | Badestranden | Havnen set fra vandsiden | Havnereglement | Bestyrelsen | Prisliste | Blå flag | Åben Fjord |

 

Bemærk: Alle både der ligger i Gyldendal Havn, SKAL kunne forevise gyldig ansvarsforsikring på forlangende, forinden båden søsættes. Gælder også joller.

 

Gyldendal havn har bådpladser i alle størrelser.  Kontakt Havnefogeden Birthe Trærup for pladsanvisning og priser m. v. Mobil: 2113 2302

Fælles søsætning d. 15 & 16 April  -   Se evnt. opslag om middagsmad i klubhuset.

Nyhedsavisen. (kort fortalt)

D.20-02-2016.    Generalforsamling 2016 er nu gennemført. d. 20-02-2015  se referat her.

Der arbejdes pt. på refusion af særmomsbeløb fra SKAT, læs hele forløbet her

Regnskabet kan hentes her

 

D. 23-05-2015.   Vi er ved at være i dybden igen overalt, sejlrenden er nu farbar i god dybde og ligeså selve indsejlingen.  I selve bassinnet er der også uddybet efter at vi fik rigelige mængder sand ind ved de 3 store storme. Vandet slog op over vestmolen og bragte store mængder opslæmmet sand med ind i bassinet. Det er nu fjernet igen og både med stor dybdegang kan igen besejle Gyldendal Havn.

D. 18-04-2015    Fælles oprydning på havnen er nu overstået på 2,5 time. En stor, stor tak til alle der gav et nap med - det er dejlig at løfte i flok, så ser der ikke så håbeløst ud. I sejlklubben var der røde pølser, kager og en øl efter strabadserne, hvor det fine vejr gav os gode betingelser. Sejlklubben havde samme formiddag foretaget strandrensning fra havnen og til Sildrættet, mange børn var med og der var også pølser og kage i afslutningsfesten. På mandag aften starter ungdomsundervisningen igen.

D. 18-03-2015.  Brugte EL MASTER SÆLGES. Se her:

D. 17-03-2015.   Snart er det slut med at lede efter tabte småting når masterne skal sættes på.   Stormene havde forvandlet hele arealet omkring mastekranen og vejen derud til et sandt leret ælte i regnvejr. Samtidig var der skyllet 5 store læs grus ind over arealet, men nu der er gjort noget for at rette op.   Nye fliser er lagt på ca. 200m2 og nyt grus på det øvrige. Nu en lille bøn, ikke malingsrester på fliserne, de har jo været dyre og arbejdskrævende at få lagt.

 

D.14-03-2015.   Billedet herunder er taget med de nye LED lamper monteret på bro 1. Et blændfrit lys og anbragt væsentlig tættere.  Der vil blive udskiftet nødvendige planker på broen snarest.  Så er vi klar. Bro 2 og 3 følger. Der bliver uddybet i nærmeste fremtid. 

D. 06-03-2015 Så er "LYDMUREN" gennembrudt og slæbestedet "lagt ned". Stigninger er nu kun 8 grader, hvilket er 14 cm. pr. meter.

Tilsendt fra Dansk Sejlunion :    Snart går det løs!

Inden længe går mange af os i gang med forårsklargøringen af båden. Og allerede nu i det tidlige forår drømmer mange af os også om den kommende sæsons sejlture. Nogle af os er allerede gået i gang med planlægning af sejlture og sommerferie.

På Dansk Sejlunions hjemmeside kan vi finde inspiration. På hjemmesiden har bådejere og sejlere, der søger oplevelse, en lang række muligheder i forhold til at finde viden om forårsklargøring af båd og inspiration til planlægning af sæsonens sejlads.

Ligeledes har man som medlem i Gyldendal Bådlaug en række medlemsfordele via vores medlemskab i Dansk Sejlunion. Se mere i denne artikel på Dansk Sejlunions hjemmeside: http://www.sejlsport.dk/nyt/2015/03/tursejler-saesonen-staar-for-doeren

D.23.02.2015.  Generalforsamling 2015 er nu gennemført. d. 21-02-2015  se referat her.

D. 09-02-2015. GODT NYT

Formanden har ordet:
Efter godt et års tid er der nu udstedt klaptilladelse af såvel bundmaterialer fra selve havnebassinet og også sandaflejringer i indsejlingen.
Klagefristen udløber d. 05.03.20154 kl. 16.00, herefter kan vi bestille en entreprenør til at udføre arbejdet.
Klaptilladelsen er gældende så der må klappes mellem 1 oktober og 1 juni.
At der skulle gå over et år fra ansøgning til tilladelse hører ikke hjemme, når der på deres hjemmeside står 3 mdr.
Nu kan vi få ryddet op efter Bodil, Dagmar, og Egon.
Vi vil snarest få foretaget dybdemålinger i sejlrenden og havn for at få klarhed over omfanget af sandaflejringerne.

D. 11-01-2015   Vi er nu kommet ind i det nye år og får så besøg af 2 storme kort efter hinanden. Først Dagmar og herefter Egon. Dagmar lukkede store mængder vand ind i fjorden og et døgn senere kom Egon og pressede endnu store mængder vand ind. Dette sammenholdt med den kraftige vind som til tider nåede op på 30 sec. m. Der har været store ødelæggelser og kystnedbrydning mange steder i den vestlige Limfjord. Som det ser ud nu har vi fået sand og grus skyllet ind i bassinet, men ellers håber vi på at broerne igen lægger sig i deres vante lejre når vind og bølger lægger sig. En enkelt båd har revet sig løs og ligger og gnaver i broen. Som tidligere skrevet er det vigtig at have forsvarlige tovværk i brug. Efter sidste storme må det være på sin plads at råbe myndighederne op og kræve at der laves en højvandssluse ved THYBORØN og dertil hørende moler. Se herunder hvor højt vandet stod kl. 10.00 d 11.01.2015, det var her der var varslet højeste vandstand.

  

D. 04-12-2014   Kort referat fra bestyrelsesmøde d. 15-10-2014     -   Der arbejdes på affaldsproblematikken på hele havneområdet. I samarbejde med kommunen ønskes alle affaldsbeholdere samles et sted. Bestyrelsen har foreslået depotet indbygget i kanten af opgangen til klubhuset og første P plads. Der er foretaget bundprøver med henblik på oprensning efter BODIL- stormen. Klaptilladelsen hertil er endnu ikke i hus. Det blev vedtaget at udskifte de resterende lamper på bro 1 og 2, samt jollebroen med de "nye" kendt på vestbroen. De giver et blændfrit lys og er placeret i 2m højde med LED lys. Man vil forsøge at skaffe fliser til arealet omkring mastekranen. Efter en dejlig sommer med mange besøg i havnen og også på søsætningsrampen er det besluttet at ændre stigningen på rampen nu i vinter. Den kan udjævnes med ca. 0,60m.  Arbejdet forventes klaret før jul. 

D.05-07-2014    Indvielse af "Det rekreative område ved Gyldendal Havn" med sansepladsen, shelters, pentangbane, og højt liggende sø.     Se det her :   https://www.youtube.com/watch?v=mRf76SfWejQ&list=UUZ9Ucsn8jGHD9CSfdNutbWQ

Et stort tillykke med det færdige resultat.

D. 13--06-2014   Så er vi færdige med vestbroen. Nu kan man trygt færdes på broen igen, ja selv en mørk aften kl. 01.30 - se herunder.

 

D. 09-06-2014     Nu er vi snart ved vejs ende med renoveringen af VESTBROEN efter at BODIL-Stormen tog ca. 35m med sig. Mange frivillige timer er der igen lagt i at holde havnen intakt og veludstyret.  Desværre tog det lidt lang tid inden pælene kunne rammes ned, men straks de var på plads tog de frivillige virkelig fat og nu kan vi snart holde sommerferie med god samvittighed.

 

D..15-04-2014  

Vi byder velkommmen til ny forpagter på Restaurant Gyldendal      

Sommeren 2014 bliver i år med ny forpagter af Restaurant Gyldendal  - som hilser foråret og sommeren velkommen med nyt menukort til nye såvel som gamle gæster. Det er lykkedes os at finde en meget lovende forpagter, fortæller formanden for anpartsselskabet bag restauranten, Bent Jensen.

Den nye forpagter hedder Laila Andersen, og med hende får restauranten en erfaren leder. Hun har gennem tre år drevet Spøttrup KulturCafé.Med Laila Andersen ved roret åbnede restauranten for en ny sæson skærtorsdag, 17. april.

Dagen før markerede hun åbningen af Restaurant Gyldendal med en reception. (billedet)

Direkte link Restaurant Gyldendal  TLF:   97 56 01 66

D. 05-04-2014

Super dejlig nyhed.   Havnen har nu modtaget brev om endelig tilsagn af kr. 180.000 fra LAG

Generalforsamling 2014 er nu gennemført. se referat her.

Efter generalforsamlingen kom Ejgil Brun Kristensen og fortalte om byggeriet af "MARIENLYST af Skive", KRYDSTOLDJAGT nr. XXVII se mere herom på http://www.krydstoldjagt.dk

 D. 10-01-2014.  Efter netop afholdte bestyrelsesmøde er det vedtaget at forny den iturevne vestbro, incl. nye funderingspæle. Alle hækpæle i havnen vil blive efterset af en dykker, og vanddybden bliver kontrolleret. Man frygter at store mængder sand er skyllet ind over molen af BODIL.

D. 07.12.2013  Nu er de første skader dukket op, vandstanden er sunket 60 cm og fortøjningspæletopperne er igen dukket op. Desværre er ca. 30m af vestbroen hoppet over pælene og lagt sig tilrette. Bølgerne har taget meget sand med ind i havnebassinnet fra lerskrænterne længere mod vest.  Der er ligeledes et stort stykke oprydningsarbejde, men i det store hele har stormen ikke forvoldt de store skader. Her er billedet som et taget ude fra knækket på vestmolen.

D. 06.12.2013  Det værste stormvejr som havnen har oplevet. Det har oversvømmet hele lossekajen, og skabt problemer med både og broer. Vi håber i skrivende stund at det snart bliver stille vejr, så vi kan besigtige skader på broerne. Værst er det gået ud over vestbroen. Havnens ponton har revet sig løs og ligger nu på toppen af østmolen.

D. 18.10.2013  Bådene er på vej på land for vinteren. Billedet taler: Så skønt vejr i oktober, og bådene er på vej op. Godt kranføren ikke er så let at stresse, med alle de både der venter. ( der er mange og spejlbilledet giver dobbelt op.)

 

Se billeder m.m. fra den fælles indvielse på www.gyldendalbaadlaug.dk  

 D. 03.09.2013  Limfjorfds Museet gæster havnen i flere dage så skolebørnene får lært meget om vand og miljø.

D. 30.07.2013  Enjoy Limfjorden besøger Gyldendal Havn.

D.07.06.2013  Et job af dimissioner er nu fuldført.

En ubeskrivelig indsats af nogle ildsjæle har i dag fuldført bygningsarbejder på havnen i Gyldendal. 3 store projekter har kun ladet sig gøre ved hjælp af Gunnar's ihærdige gåpåmod og vilje. Han har tegnet, udregnet, og ikke mindst knoklet sammen med Jeppe og forskellige hjælpere at bygge bro til ca. 15 både mere ved bro 2. Ud for bro 1 er der nu fremtryllet lækre fortøjningspladser for større både. Billederne herunder fortæller om havnens nye HAVNEFRONT. Det er en meget stor anlægsplads for mindre både som søsættes fra jollerampen og både på dagsbesøg i havnen. Havnefronten er indrettet med borde / bænkesæt, Vanddybden er her på ca. 1,40m  Gæsterne har allerede taget det hele i brug, og der er givet topkarakterer for nyindretningerne. Kom selv og nyd det hele, samt gå en tur i baglandet ved søen.

Gyldendal Bådlaug er nu færdig med tilbygningen af bedre bade faciliteter, optimistrum og fælles opholdslokale. Kom forbi og se de dejlige lokaler.

  

         

         

D. 28-04-2013  Så kom dagen endelig, og vejret drillede ikke, dog med lidt vind og kold i skyggen. Alle skal nu have klargjort bådene, men glem ikke bådpladserne på land. Der skal hurtigst mulig være ryddet op over alt.

BEMÆRK: Vi ønsker ikke mere kvas til Scht. Hans bålet, tak for det der er kommet.  

=======================================================================================

D. 14.04.2013  Nu er der igen nogle billeder fra byggeriet på havnen, men der er sket en hel del siden disse billeder blev taget. Det går stærkt, der er støbt fundament til den nye anliggerplads for småbåde, og bro 2 er næsten færdig, da der kun mangler lys og El til bådene.

         

         

D. 16.03.2013  Lørdag eftermiddag kl. 16.00 - I forrygende snevejr kom der et stort læs tømmer til bagpæle og bolværk. Træet har været længe undervejs og var forventet ca. 1-2  uger tidligere, men det blev først frigivet i tolden i Amsterdam forleden.  Rammeværket er igen i havnen og har været klar et stykke tid, men uden materialer er der jo ikke andet end at vente. Mandag går det løs, hvis ikke sne og frost forsinker det endnu mere.  

D.28.02.2013  Lidt fra seneste konstituering i bestyrelsen.  Hele bestyrelsen er sammensat uændret. De nye tiltag på havnen sættes i gang i den kommende uge. Der rammes pæle og graves sten væk m.m. Herudover blev det besluttet at lave forsøg med belysningen på broerne. Der nedrammes 4 nye pæle som afvisning på østmolens afslutning, de gamle er væltet.

 

D. 16.02-2013   Børns leg på havnen kan koste dyrt.   Billedet lader vi tale for sig selv. Det er for det første utrolig farlig at færdes på disse rullesten, Tænk hvis børn glider ind under isen, for der jo dybt, og meget glat. Stenene vil gå til bunds og fanges måske senere af en bådmotors skrue   ????.     STOP ALTID BØRNS LEG MED STEN I HAVNEN.  

D.06-02-2013    Generalforamlingen er vel overstået, og referatet kan læses HER, Der er ligeledes mulighed for at se regnskabet, samt budgettet HER

D.26-12-2012   I denne udgave af nyhedsavisen vil vi gerne berette om planerne for det nye år.  Havnen udvides igen, bro 2 forlænges med ca. 25m. Det vil give plads til ca. 15 både mere. Med denne udvidelse er havnens kapacitet på sit max. For vore gæstesejlere vil der på bro 1 blive medrammet en fast fortøjnngs - T. Det vil kort sagt sige at der for enden af broen som den er i dag blive nedrammet pæle på tværs af broen, og på disse pæle laves der så et smal bro der får adgang ned på flydebroen. For de mange bådejere der kommer og søsætter deres joller fra søsætningsrampen vil der blive lavet en ca. 30m lang spunsvæg mod vestsiden ud til den nuværende bolværk. Spunsvæggen bliver forsynet med fast bro mod land, hvor der støbes en lav forankringsmur. Der uddybes ikke til sejlbåde men stenene vil blive fjernet så motorbåde kan lægge til langs broen.

Alle disse forbedringer har havnen søgt om tilskud til fra LAG, Skive afd.  Der er givet forhåndstilsagn om et stort beløb, hvilket giver havnen mulighed for at lave alle disse tiltag. 

Læs side 2 her:  www.gyldendalhavn.dk --- fortsættelse

 

 

   Nyttige LINKS

   Dette billede linker til vejret på havnen.

   Dette billede linker til web cam fra havnen. Har du problemer se her

  

   Gyldendal Bådlaug
   Restaurant Gyldendal
   BROTIDER LIMFJORDEN
   Vandreture v. Havnen
   Lihme by
   Skive Kommune
   Spøttrup Turistforening
   Dansk Sejlunion         (sejlsport.dk)
   Fyn CUP
   Gyldendal Strand
   Websejler.dk
   Grundejerf. Hostrup Teglgaard
   "CAMPUS" på ferietur 2009
  
Campus FYN RUNDT 2010

 

Havnen er renoveret med støtte fra den lokale LAG Skive aktionsgruppe.

  Quick link - Limfjords Havne

  Struer Lystbådehavn
  Lemvig Marina
  Venø Havn
  Jegindø Bådlaug
  Sillerslev Havn
  Dovreodde Bådlaug
  Handbjerg Marina
  Erslev Havn
  

  Aktuelle links

  Gyldendal visen
  Gyldendal's nye rekreative område
  Blad ned blandt de mange lokale indslag i Spøttrup Ugeavis

 Vejret lokal

 Vejrmålinger i Gyldendal

 Vejrudsigten for Skive
 Lokal vejrmålinger v. Nymølle
 DMI vejrmålinger i Struer

  Vejret:

Vejret fra DMI


| Forside | Oversigtskort | Historie | Badestranden | Havnen set fra vandsiden | Havnereglement | Bestyrelsen | Prisliste | Blå flag | Åben Fjord ||

Copyright © 2009 All Rights Reserved. E-mail webmaster.